Aksaray Üniversitesi
İletişim Fakültesi
Dekan Prof. Dr. Duman, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı

İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nezahat Altuntaş Duman, basın çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı.

Dijital iletişim teknolojilerinin kullanımının yaygınlaştığı ve enformasyon akışının önemli boyutlara ulaştığı bu çağda, gazetecilik mesleğinin öneminin giderek arttığını vurgulayan Duman, insanların doğru ve güvenilir bilgiye ulaşımını sağlamanın ve toplumda meydana gelen olayları kamuoyuna aktarmanın gazetecilerin temel görevleri arasında yer aldığını ifade etti. Geleceğin gazetecilerini yetiştiren iletişim fakültelerine önemli sorumluluklar düştüğüne dikkat çeken Duman, Aksaray Üniversitesi İletişim Fakültesi olarak bu sorumlulukların bilinciyle hareket ettiklerini, mesleki yeterliliğe sahip ve etik ilkeleri özümsemiş gazeteciler yetiştirmeyi görev edindiklerini söyledi.

Duman, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Türkiye’de, basın çalışanlarının haklarını yasal güvence altına alan “212 Sayılı Basın İş Yasası”  kanununun Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği 10 Ocak günü, 1961’den beri “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü” olarak her yıl kutlanmaktadır. Bir toplumda, demokrasinin işlerlik kazanması, insan hak ve özgürlüklerinin güvence altına alınması ve eşitlikçi toplumsal bir düzenin sağlanmasında medya çalışanlarımıza önemli sorumluluklar düşmektedir. Bu sorumlulukların yerine getirilmesi açısından gazetecilik, mesleki ilkeler ve etik kurallar çerçevesinde toplumu bilgilendirmek ve aydınlatmak, kamusal meseleleri açıklığa kavuşturmak, doğru ve güvenilir medya içerikleri üreterek enformasyon akışını sağlamak anlamına gelmektedir.   

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile yasal olarak güvence altına alınan “ifade özgürlüğü” hakkı, aynı zamanda “kanaat özgürlüğünü, haber ve görüş alma ya da verme özgürlüğünü” de kapsamaktadır.  Yasal olarak güvence altına alınmış bu özgürlüklerin gündelik yaşamda ve pratikteki savunucuları, mesleki ilkelere ve etik kurallara bağlı, doğru ve güvenilir içerikler üreten gazetecilerdir”.

Duman, bu düşünceler doğrultusunda kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ve enformasyon akışının güvenilir biçimde sağlanması için zorlu şartlar altında, büyük bir özveriyle mesleklerini icra eden tüm gazetecilerin ve geleceğin gazeteci adayları olan öğrencilerin “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü”nü kutladı.