Aksaray Üniversitesi
İletişim Fakültesi
“Her Bilim Belirli Bir Paradigmaya Göre Yapılır”

İletişim Tartışmaları’nın 3’ncüsü, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nezahat Altuntaş Duman’ın “Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri” sunumuyla gerçekleştirildi.

İletişim Fakültesi tarafından periyodik olarak düzenlenen İletişim Tartışmalarının 3’üncüsü, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nezahat Altuntaş Duman’ın “Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri” başlıklı sunumuyla devam etti. İletişim Fakültesi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen sunuma, İletişim Fakültesi akademik personeli katıldı.

Sosyal Bilimler araştırmalarının dayandığı temel felsefe ve kullanılan yaklaşımlara yönelik açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Altuntaş Duman, nicel ve nitel araştırmaların bilimsel araştırma geleneği içindeki yerine değindi. Bilimsel araştırma yöntemlerindeki temel dönüşümler üzerinde duran Prof. Dr. Altuntaş Duman, paradigma değişiminin sosyal bilimlerdeki araştırma perspektifini nasıl etkilediğine dikkat çekti.

Post-modernite ile birlikte bilimsel yöntemlerin de dönüşüme uğradığını ifade eden Prof. Dr. Nezahat Altuntaş Duman, post modern dönemde yöntem olarak hermenötiğin ön plana çıktığını vurguladı. Prof. Dr. Altuntaş Duman, yöntem olarak hermenötiği benimseyen yorumsamacılara göre tüm toplumsal olayların bir bütünlük içerisinde anlamlı olduğunu, bu toplumsal olayların bilim felsefesi açısından anlaşılabilmesi için ise yorumlamalara ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

İletişim Tartışmaları, Prof. Dr. Altuntaş Duman’ın öğretim üyelerinden gelen soruları yanıtlamasının ardından sona erdi.