Aksaray Üniversitesi
İletişim Fakültesi
İletişim Buluşmaları Etkinlikleri Devam Ediyor

Aksaray Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından düzenlenen İletişim Buluşmalarının dördüncüsü RTÜK Üst Kurul Uzmanı Ahmet Parlak ve Üst Kurul Uzmanı Recep Tunca Can’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

 

Aksaray Üniversitesi İletişim Fakültesinin organize ettiği İletişim Buluşmaları kapsamında RTÜK Üst Kurul Uzmanı Recep Tunca Can ve Üst Kurul Uzmanı Ahmet Parlak İletişim Fakültesi öğrencileri ile buluştu.  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinliğe Aksaray Üniversitesi İletişim Fakültesi akademik personeli ile öğrenciler katıldı. Etkinlik kapsamında uzmanlık tezlerinin sunumunu yapan Ahmet Parlak ve Recep Tunca Can, mesleki tecrübelerini öğrencilerle paylaştı.

Sunumunda kamu spotları ve zorunlu yayıncılığın ne olduğuna ve aralarında ne tür farklar bulunduğuna değinen Üst Kurul Uzmanı Tunca Can, kamu spotlarının ticari reklamlar gibi izleyicide tutum ve davranış değişikliğini amaçladığını belirtti. Kamu spotlarının, Türkiye dışında faaliyet gösteren televizyonlarda gönüllülük esasına dayalı olarak sosyal kampanya şeklinde yayınlandığını ifade eden Can, Türkiye’de yayın yapan televizyon kanallarının ticari kaygılar nedeni ile ekranlarda kamu spotlarına yeteri kadar yer vermediğine dikkat çekti. Sunumunun sonuç bölümünde, yapılan bilimsel araştırmalar ışığında zorunlu kamu spotlarının tutum değişikliğine yol açma konusunda yetersiz kaldığını ifade eden Tunca Can, kamu spotlarının tutum değişikliğine yol açması noktasında ilgi çekici reklamlar gibi spot filmleri yapılarak kamu spotlarının ikna ve inandırıcılığının artırılabileceğinin altını çizdi.

“Ürün yerleştirme adı ile reklam yerleştirme yapılıyor”

Televizyon kanallarında ürün yerleştirmeler ve müeyyideler ile ilgili yaptığı sunumda ürün yerleştirme uygulamalarının tarihçesinden ve Türkiye’de uygulama biçimlerinden söz eden RTÜK Üst Kurul Uzmanı Ahmet Parlak, ürün yerleştirme uygulamalarının Türk televizyonlarında nasıl uygulandığına ilişkin örnekler paylaştı. Yaptığı değerlendirmede başarısız ürün yerleştirme uygulamalarının izleyicinin tepkisine yol açtığını ifade eden Üst Kurul Uzmanı Parlak, bazı ürün yerleştirme uygulamalarının, normal televizyon reklamlarından farksız olduğunu, ürün yerleştirme adı altında reklam yerleştirme yapıldığını belirtti. Ürün yerleştirme ile ilgili sorunların çözümü için yayınlanan programlarda izleyiciyi uyaran işaretler kullanılabileceğini öneren Parlak, ürünün sanatsal bütünlüğünün korunmasının önemli olduğunu vurguladı.

Etkinlik, Üst Kurul Uzmanı Ahmet Parlak ve Üst Kurul Uzmanı Recep Tunca Can’ın katılımcılardan gelen soruları yanıtlamasının ardından sona erdi.