Aksaray Üniversitesi
İletişim Fakültesi
Kitle iletişim kuramları konuşuldu

Aksaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ercan Aktan tarafından yürütülen “Kitle İletişim Kuramları” dersinde kaynak olarak kullanılan Kitle İletişim Kuramları: Kavramlar, Okullar, Modeller kitabının yazarı ve İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Medya Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Burak Özçetin ile söyleşi gerçekleştirildi. Ders içi etkinlik olarak gerçekleştirilen söyleşide, İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümü öğrencileri, kitap hakkında merak ettiklerini kitabın yazarı Özçetin’e doğrudan sorma fırsatı yakaladı. Video konferans yöntemiyle söyleşiye katılan Özçetin, öğrencilerin kitaba ilişkin sorularını yanıtlayarak kitabın hazırlık sürecinden bahsetti.

“Kitabın yayıma hazır hale gelmesi 4 yıldan fazla sürdü”

Kitle iletişim kuramları hakkında kitap yazmanın yoğun emek gerektiren bir süreç olduğuna dikkat çeken Özçetin,  Kitle İletişim Kuramları: Kavramlar, Okullar, Modeller kitabının yayıma hazır hale gelmesinde 4 yıldan fazla emek harcandığını ifade etti.  Kitabın, iletişim çalışmaları literatüründe, kitle iletişim kuramlarını sistematik bir yaklaşımla ele alan, derli toplu bir esere duyulan ihtiyaç sonucunda ortaya çıktığından söz eden Özçetin, kitabın parçaları birleştirme iddiasından yola çıkılarak kaleme alındığını söyledi. Kitle iletişim kuramlarını anlatan bir kitabın omurgasını oluşturmadaki güçlükleri vurgulayan Özçetin, kitabın hazırlık sürecinde ve basımında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

“Kitap 3 kısımdan oluşuyor”

Kitabın “Kuram, Anaakım İletişim Kuramları ve Kitle İletişim Modelleri”, “Eleştirel İletişim Kuramları” ve “İletişim, Teknoloji ve Toplumsal Dönüşüm” olmak üzere üç kısımdan oluştuğunu söyleyen Özçetin,  farklı paradigmalar tarafından geliştirilmiş iletişim kuram ve modellerinin büyük bir çoğunluğuna kitapta değinilmeye çalışıldığını ifade etti. İletişim çalışmaları alanındaki birçok öncü kuramcı ve düşünürün yaklaşımlarını bir kitapta toplamak ve açıklamak amacıyla hareket ettiğini belirten Özçetin, iletişim kuram ve yaklaşımlarına ilişkin öznel yorum ve eleştirilerini de satır aralarına girerek ifade etmekten kaçınmadığını vurguladı. 

Kendisini dikkatle dinleyen ve kitabı hakkında kendisine sorular yönelten öğrencilere teşekkür eden Özçetin, etkinliğin düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek sözlerine son verdi.

Son olarak, derslerde öğrencilerine iletişim kuramlarını anlatırken Özçetin’in kitabına sıklıkla atıfta bulunduğunu ifade eden Aktan, söyleşiye katılımı ve derse olan katkısı dolayısıyla Özçetin’e teşekkür etti.

Kitabın Künyesi:

Özçetin, Burak (2018). Kitle İletişim Kuramları: Kavramlar, Okullar, Modeller. İstanbul: İletişim Yayınları.