Aksaray Üniversitesi
İletişim Fakültesi
İletişim Buluşmaları 4

RTÜK Üst Kurul Uzmanı Ahmet Parlak’ın Türkiye’de Televizyonlarda Ürün Yerleştirme Uygulamaları ve Bunlara Uygulanan Müeyyidelerin Değerlendirilmesi başlıklı sunumu ve Recep Tunca Can’ın Türkiye’de Zorunlu Yayınlar ve Televizyon Yayıncılığındaki Yeri başlıklı sunumu 26 Kasım 2019 Saat: 14.00’da İİBF Konferans Salonu’nda yapılacaktır.


Not: Tüm öğrencilerimizin katılımı zorunludur.