Akademik Kadro

Bölüm Başkan Yrd. Doç. Dr. Zühal FİDAN

Yrd. Doç. Dr. Ercan Aktan

Yrd. Doç. Dr. Veysel Çakmak

Arş. Gör. Fatih BARİTCİ