Gazetecilik Bölümü Hakkında

 

Gazetecilik Bölümü, bünyesinde bulunan 4 anabilim dalıyla gazeteciliğe bütünsel bir bakış açısı kazandırmayı hedeflemektedir. Bünyemizde bulunan anabilim dalları şunlardır: Genel Gazetecilik Ananabilim Dalı, Basın Ekonomisi ve İşletmeciliği Anabilim Dalı, Basın Yayın Tekniği Anabilim Dalı, Bilişim Anabilim Dalı.


Gazetecilik Bölümü

Medya, toplumlar üzerinde etkinliğini sürekli arttıran dinamik bir sektör olarak varlığını sürdürmektedir. Bu anlamda basın yayın, alandaki en etkin sektörlerden biri olma niteliği taşımaktadır. Yeni iletişim teknolojilerinin hızla gelişmesi ve gazeteciliğin bu araçlardan yararlanma gerekliliği, nitelikli personel ihtiyacını ortaya koymaktadır. Bu itibarla Gazetecilik Bölümünün amacı; haberin kaynağından basın ve yayın aşamasına kadar olan sürece ilişkin temel bilgi ve becerileri kazanmış nitelikli eleman yetiştirmek ve bu alanda bilimsel araştırmalar yürütmektedir.

Gazetecilik programı, öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerini geliştirerek, bu becerilerini çoklu medya ortamında bilgiyi toplama, analiz etme ve düzenleme işlemlerinde anlaşılır ve sorumlu bir şekilde kullanmalarını sağlamaktadır. Programın uygulamaya dayalı kısmında, yazma, düzenleme, yayına hazırlama, röportaj yapma, haber seçimi, fotoğraf çekimi ve yeni teknolojileri kullanarak basılı ve çevrimiçi yayınlar hazırlama konularına odaklanılmaktadır. Programın kuramsal kısmındaysa medya alanındaki yasal düzenlemeler, gazetecilik etiği, eleştirel düşünme, ekonomi ve tarih konularına odaklanılmaktadır. Program, ayrıca öğrencilerin eğitsel ve pratik deneyimleri arasında denge kurmak maksadıyla, mezunlarının hem kariyer hem de eğitsel açıdan geniş seçeneklere sahip olması için yapılandırılmıştır. Bu bağlamda, topluma dair temel bir kavrayışa sahip, güncel gelişmeleri takip edebilen, olayların neden-sonuç ilişkilerini ve olaylarla kişiler arasındaki bağlantıları kavrayabilen ve bunu gazetecilik mesleğinin temel ilkeleri çerçevesinde kamuya aktarabilen elemanlar yetiştirmek esas alınmaktadır.

 

Misyon

Misyonumuz, teorik bilgi birikimine sahip olan ve bu bilgisini pratiğe dönüştürebilen, eleştirel ve analitik düşünme yeteneğine sahip, mesleki değerlere ve etik kurallara bağlı, kamu yararı bilinciyle hareket eden, iletişim becerilerini ve teknolojiyi aktif olarak kullanabilen gazeteciler yetiştirmektir.

 

Vizyon

Vizyonumuz, gazetecilik alanında ulusal ve uluslararası ölçekte kuramsal ve uygulamalı olarak zengin içerikte ve çok yönlü eğitim veren bir bölüm olmaktır. Bir başka ifadeyle, bölümdeki öğrencilerimize akademik ve bilimsel bir bakış açısı kazandırmayı ve onların dünyada meydana gelen gelişmeleri bu bakış açısıyla irdelemelerine olanaklar sağlamayı hedeflemekteyiz.

 

İstihdam Olanakları

Gazetecilik Bölümü öğrencileri, kendi alanlarında uzman öğretim elemanlarından aldıkları derslerle kendilerini geleceğe en iyi biçimde hazırlama olanağına sahiptirler. Gazetecilik bölümü mezunları radyolarda, televizyonlarda, sivil toplum örgütlerinde, siyasi partilerde, belediyelerde ve özellikle de gazetelerde ve internet haber sitelerinde çalışabilirler. Bunun yanı sıra iletişim becerisinin ön plana çıktığı departmanlarda da iş bulabilirler. Dolayısıyla, Gazetecilik Bölümü’nden mezun olan öğrenciler, yerel ve ulusal gazetelerde; haber muhabiri, spor muhabiri, foto muhabir, fotoğraf editörü, genel yayın yönetmeni, yazı işleri müdürü, sorumlu yazı işleri müdürü, haber müdürü, haber koordinatörü, yayın koordinatörü, magazin haberleri sorumlusu, görsel yönetmen, sayfa tasarımcısı, spor, dış haberler ya da ekonomi haberleri sorumlusu gibi görevlerde çalışabilirler. Mezunlar ayrıca radyo ve televizyon kuruluşlarında haber yayın ve yönetim görevlerini üstlenebilir, gazetelerin temsilci bürolarında ve hızla gelişen internet gazeteciliği sektöründe de çalışabilirler.