Aksaray Üniversitesi
İletişim Fakültesi
Dekan

                                                                                                

Dekan Prof. Dr. Nezahat ALTUNTAŞ DUMAN

Telefon: 0382 288 2575    

  CV için tıklayınız


  Demokratik toplumsal düzenin yerleşmesinde ve özgürlükçü, eşitlikçi ve adaletli bir toplumsal yapının inşa edilmesinde, etkin iletişim faaliyetlerinin rolü yadsınamaz büyüklüktedir. Günümüzde, geleneksel medyanın yanı sıra yeni medyanın kullanımının yaygınlaşması, dünyadaki gelişmeleri yakından takip edebilmek ve bu gelişmelere uyum sağlayabilmek açısından iletişim teknolojilerindeki yeniliklere ayak uydurmayı zorunlu kılmıştır. Kamusal alanda meydana gelen gelişmeleri topluma iletmek ve toplumdan gelen talepleri kamusal alana taşımak konusunda medyaya büyük görevler düşmektedir. Aynı şekilde medyanın doğru bir biçimde kullanımı ve medya sektöründe yer alacak profesyonellerin yetiştirilmesinde iletişim fakülteleri büyük sorumluluğa sahiptir.

  Aksaray Üniversitesi İletişim Fakültesi olarak amacımız, iletişim becerilerini geliştirmiş, bu becerilerini yaşama geçirebilen, sosyal sorumluluk bilincine ve eleştirel bakış açısına sahip iletişimciler yetiştirmektir. Bununla birlikte, kamusal yayıncılık anlayışını, etik ilke ve kuralları benimsemiş, teknolojik gelişmeleri yakından takip eden, üreten, paylaşan, ulusal değerleri gözeten, uluslararası gelişmelere uyum sağlayabilen, araştıran ve sorgulayan iletişim uzmanlarını medya sektörüne kazandırmak fakültemizin hedefleri arasındadır.

  Gazetecilik, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık ile Radyo Televizyon ve Sinema bölümlerinden oluşan fakültemiz, 2017-2018 akademik yılından itibaren Gazetecilik Bölümü’ne öğrenci almaya başlamış, ardından 2018-2019 akademik yılında Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü aktif hale getirilmiş ve ilk öğrencilerini almıştır. Kontenjan doluluk oranları üst seviyelerde bulunan fakültemizde akademik ve idari yapılanma hızla tamamlanarak eğitim altyapısının güçlendirilmesi için gerekli adımlar atılmıştır. Bu doğrultuda Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü’nün de yakın gelecekte aktif hale getirilmesi planlanmaktadır.

  Demokratik, özgürlükçü, eşitlikçi ve adaletli bir toplumsal düzenin inşa edilmesi ve korunabilmesi amacıyla İletişim Fakültesi olarak üzerimize düşen kamusal sorumlulukların bilincinde ilerlemeye ve gelişmeye devam edeceğiz.

  Gençlerimizi, bizimle bu heyecana ortak olmaya davet ediyoruz.

                                     

                                                 Prof. Dr. Nezahat ALTUNTAŞ DUMAN

                                                                                     İletişim Fakültesi Dekanı