Aksaray Üniversitesi
İletişim Fakültesi
Lisansüstü Programlar

İletişim Bilimleri Anabilim Dalı Disiplinlerarası Tezli-Tezsiz Yüksek Lisans Programları

İletişim ve medya sektörü gerek teknolojik, gerek ise toplumsal yeniliklerin kesiştiği bir noktada yer aldığından dinamiğini her dönem koruyan alanlardan biridir. Toplumsal iletişim süreçlerinin teknolojik, bireysel ve içerik olarak sürekli değişimden geçtiği göz önünde bulundurulduğunda bu süreçlerin anlaşılması önem taşımaktadır.  Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde yer alan İletişim Bilimleri Anabilim Dalı Disiplinlerarası Tezli-Tezsiz Yüksek Lisans Programları, medya ve iletişim sektöründe yaşanan değişim ve dönüşümleri sorgulayan, iletişim bilimleri ve farklı disiplinlerden gelen öğrencilere bu imkânı vermektedir. Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları, söz konusu süreçlerde insanı merkeze alarak güncel iletişimsel gelişmeleri geçmişin ve bugünün şartları ile değerlendirir. İletişim Bilimleri Anabilim Dalı Disiplinlerarası Tezli-Tezsiz Yüksek Lisans Programları, iletişimsel süreçleri anlamada lisansüstü öğrencilere yetkin bir akademik kadro ile birlikte zengin bir ders içeriği sunmaktadır. 

Programların Amacı

İletişim Bilimleri Anabilim Dalı Disiplinlerarası Tezli-Tezsiz Yüksek Lisans Programları iletişim bilimleri alanında bilimsel ve akademik çalışmalar yapabilecek akademik yeterliliğe sahip olan ve bu alanla ilgili problemlere çözüm üretebilecek üretken, nitelikli, vizyon sahibi, bilimsel ve eleştirel düşünebilen bilim uzmanı yetiştirmeyi hedefler. Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde faaliyet gösteren İletişim Bilimleri Disiplinlerarası Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programları lisansüstü düzeyde verdiği eğitimle hem kendini geliştirmek isteyenlere hem de akademisyen olmak isteyenlere imkân sağlamaktadır. Bu bağlamda yüksek lisans yapmak isteyenlerin İletişim Bilimleri alanında nitelikli çalışmalar üretmeleri ve yapılan bu çalışmaların ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazına katkıda bulunacak yayınlara dönüştürülmesi hedeflenmektedir.

Programa Kabul ve Bitirme

İletişim Bilimleri Anabilim Dalı Disiplinlerarası Tezli-Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına kabul süreci, Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetmeliğindeki ilgili kural ve düzenlemeler çerçevesinde gerçekleşmektedir. Başvuru ve kabul için gereken koşullar Enstitü web sayfasından takip edilebilir. Program öğrencileri, tezlerini yazıp savunduktan sonra İletişim Bilimleri yüksek lisans derecelerini almaya hak kazanmaktadırlar. Programlara başvuru şartları, süreçleri ve ilave bilgiler için Enstitü web sitesi takip edilebilir: https://sbe.aksaray.edu.tr/ .

İletişim Bilimleri Anabilim Dalı Disiplinlerarası Tezli-Tezsiz Yüksek Lisans Programları kapsamında yer alan dersler ve bilgileri için tıklayınız.